Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. B. Meijer, de heer mr. J.M.L. Niederer, mevrouw mr. J. Gundelach en mevrouw prof. dr. mr. drs. W. den Ouden worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Bowine Meijer (55 jaar) is senior rechter bij de rechtbank Den Haag, Jacques Niederer 
(59 jaar) is sinds 1 december 2019 waarnemend burgemeester van de gemeente Duiven, 
Jade Gundelach (41 jaar) is advocaat bestuursrecht/partner bij Soppe Gundelach advocaten te Almelo en Willemien den Ouden (48 jaar) is hoogleraar staats- en bestuursrecht bij de Universiteit Leiden en tevens wetenschappelijk directeur van het Instituut Publiekrecht.

De benoeming van mevrouw Meijer en de heer Niederer gaat in op 1 maart 2020, van mevrouw Gundelach op 1 juni 2020 en van mevrouw Den Ouden op 1 september 2020.