Benoeming raadsheren Hoge Raad

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van drie raadsheren in de Hoge Raad der Nederlanden. Zij worden benoemd op voordracht van minister Dekker voor Rechtsbescherming.

Het gaat om:

  • De heer mr. F.R. Salomons (civiele kamer), per 1 mei 2021;
  • De heer mr. G.C. Makkink (civiele kamer), per 1 september 2021;
  • De heer prof. mr. T Kooijmans (strafkamer), per 1 september 2021.

De heer Salomons is raadsheer in het gerechtshof Den Haag. De heer Makkink is voorzitter van de Ondernemingskamer en senior raadsheer in het Gerechtshof Amsterdam. De heer Kooijmans is hoogleraar straf(proces)recht Tilburg University en raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Den Bosch.