Benoemingen Gemeenschappelijk Hof van Justitie

De Rijksministerraad heeft ingestemd met benoemingen van (plaatsvervangende) leden van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op voorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming, mede namens zijn ambtgenoten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het gaat om de benoeming tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van:

  • de heer mr. M.M. de Werd (17 mei 2021),
  • de heer mr. W.C.E. Winfield (1 augustus 2021),
  • de heer mr. O.J. van Leeuwen (1 augustus 2021),
  • de heer mr. R.L.M. van Opstal (1 augustus 2021),
  • de heer mr. S. Lanshage (16 augustus 2021).

Daarnaast gaat het om de benoeming tot plaatsvervangend lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie met ingang van dagtekening besluit van:

  • de heer mr. F.G.P.M. Spreuwenberg,
  • mevrouw mr. M. Bruning.