Benoemingen bij Raad van State

Mevrouw mr. M. Soffers, de heer mr. J.J.W.P. van Gastel, de heer dr. G.O. van Veldhuizen en de heer mr. drs. J.H. van Breda worden staatsraad in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Mevrouw prof. dr. drs. C.H. Sieburgh en mevrouw mr. A.L.J. van Strien worden staatsraad in buitengewone dienst in de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om hen voor benoeming voor te dragen.

Marion Soffers (55 jaar) is lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en rechter bij het Gerecht in Eerste Aanleg Aruba.

Jan-Joost van Gastel (52 jaar) is seniorrechter bij de rechtbank Gelderland en plaatsvervangend lid van de landelijke beoordelingscommissie voor rechters in opleiding.

Onno van Veldhuizen (58 jaar) is burgemeester van de gemeente Enschede.

Jan van Breda (57 jaar) is seniorrechter bij de rechtbank Gelderland, landelijk woordvoerder voor het bestuursrecht en voorzitter van de landelijke Expertgroep Algemene wet bestuursrecht. 

Carla Sieburgh (51 jaar) en Nastja van Strien (59 jaar) zijn beiden raadsheer in de Hoge Raad, respectievelijk in de civiele kamer en de strafkamer. Hun benoeming past in het beleid van wederzijdse benoemingen in de hoogste bestuursrechtelijke colleges in het kader van de rechtseenheid. Staatsraden in buitengewone dienst hebben geen vaste taak bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

De benoeming van mevrouw Sieburgh gaat in op 1 juli 2021, van mevrouw Soffers en van mevrouw Van Strien op 1 augustus 2021, van de heer Van Gastel en van de heer Van Veldhuizen op 1 oktober 2021 en van de heer Van Breda op 1 november 2021.