Voordracht rechter in het EU-Gerecht

Op 31 augustus 2022 verstrijkt de ambtstermijn van de Nederlandse rechter in het Gerecht van de Europese Unie, de heer mr. R. Barents. Het verzoek is aan Nederland om een kandidaat voor te dragen die met ingang van 1 september 2022 benoemd wordt als rechter in het Gerecht.

De ministerraad heeft besloten daarvoor de heer mr. H.M.H. (Herman) Speyart van Woerden voor te dragen. Hij is geselecteerd via een openbare sollicitatieprocedure met betrokkenheid van een aanbevelingscommissie onder voorzitterschap van de president van de Hoge Raad, mevr. mr. G. de Groot.

Herman Speyart van Woerden is raadsheer in het Gerechtshof Den Haag en was hiervoor werkzaam als advocaat en bij de juridische dienst van de Europese Commissie.

De regeringen van de lidstaten van de Europese Unie besluiten bij consensus over benoemingen, na advisering door het zogeheten ‘255-comité’ bestaande uit rechters van de hoogste nationale rechtscolleges, oud-rechters van het Gerecht en EU-Hof, en kundige rechtsgeleerden.