Advies Onevenredige enquêtebelasting van mkb-ondernemers

Brief over de mate waarin ondernemers belast worden met enquêtes.