Handleiding KAR-methodiek - Methodiek voor het inventariseren van knelpunten binnen een sector

De KAR-methodiek is de nieuwe manier om knelpunten in wet- en regelgeving te inventariseren. Met als doel de winstgevendheid van het bedrijfsleven te vergroten door belemmerende regeldruk weg te nemen. Deze handleiding KAR-methodiek is opgesteld in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Met de Kostengestuurde Aanpak Regeldruk (KAR-methodiek) kunnen overheden, bedrijfsleven en instellingen op basis van de boekhouding van een bedrijf ervaren regeldruk knelpunten in een sector in beeld brengen.

De KAR-methodiek is toegepast in de maatwerkaanpak Chemie, Winkelambacht (i.e. de kappers) en de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).