Pilot klantreis Life Event. Het aannemen van personeel met een arbeidsbeperking’

Om het merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk met behulp van de klantreis-methodiek te testen, is een pilot uitgevoerd waarin het life event “het aannemen van werknemers met een arbeidsbeperking” centraal heeft gestaan. Voor dit life event is de klantreis in kaart gebracht op basis van ervaringen van ondernemers.