Voortgang maatregelen betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

Verschillende ministeries willen de regelgeving en dienstverlening voor ondernemers verbeteren. U kunt in actieprogramma's zien welke maatregelen zijn of worden opgepakt. En wat de resultaten zijn in het verminderen van regeldruk voor ondernemers.

Status maatregelen: 1 april 2020

Voortgang maatregelen Rijksoverheid 
 Totaal aantal maatregelen 
In uitvoering 49
Afgerond 28
Deels afgerond 6

Voortgang maatregelen per ministerie voor minder regeldruk bij bedrijven

Voortgang maatregelen per ministerie voor minder regeldruk bij bedrijven Status: 1 april 2020
In uitvoeringAfgerondDeels afgerond
BZK411
EZK1323
FIN261
IenW490
JenV931
LNV530
SZW1240
  1. Sommige maatregelen bestaan uit meerdere fases of activiteiten. Indien een deel van deze fases of activiteiten is afgerond en al tot concrete resultaten heeft geleid, worden deze maatregelen als ‘gedeeltelijk afgerond’ benoemd. Zodra alle fases of activiteiten zijn doorlopen worden maatregelen als ‘afgerond’ benoemd.
     
  2. VWS werkt aan het programma ‘[Ont]Regel de Zorg’, voor de aanpak van regeldruk in de zorg deze kabinetsperiode. Het VWS-actieprogramma dat in deze bijlage is opgenomen bevat een samenvatting hiervan met daarbij ter illustratie een beschrijving van een aantal reeds geboekte concrete resultaten. VWS rapporteert jaarlijks separaat aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma [Ont]Regel de Zorg. De stand van zaken van alle acties en verschillende activiteiten in het kader van [Ont]Regel de Zorg is te vinden op www.ordz.nl. Hier zijn ook diverse video’s te vinden over bereikte resultaten.
Brontabel als csv (121 bytes)