Ministerie van IenW verbetert regelgeving voor ondernemers

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil de regelgeving en dienstverlening voor ondernemers verbeteren. U kunt in een actieprogramma zien welke maatregelen zijn of worden opgepakt. En wat de resultaten zijn in het verminderen van regeldruk voor ondernemers.

Voortgang maatregelen ministerie van IenW

Voortgang maatregelen ministerie van IenW Betere regelgeving en dienstverlening voor ondernemers
Aantal maatregelen actieprogramma IenW
In uitvoering4
Afgerond9
Deels afgerond0
Brontabel als csv (88 bytes)

In de Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven - Stand van zaken 2020 leest u meer over de voortgang van de maatregelen:

Maatregel

Status 1-4-2020

De Experimentenwet Zelfrijdende auto’s

Afgerond

Regelgeving in kader Mobility as a Service

In uitvoering

Mer-procedure

Afgerond

Experimenteren met vergaand geautomatiseerde vaartuigen

In uitvoering

Experimenteerruimte voor drones

In uitvoering

Pilots MKB toetsen

Afgerond

Verlengen opslagtermijn in het Besluit Stortplaatsen en Stortverboden Afvalstoffen (Bssa)

Afgerond

Bodem onder de Omgevingswet

In uitvoering

Aanpassing Europese verordening overbrenging afvalstoffen (EVOA)

Afgerond

Vereenvoudiging taxiregelgeving

Afgerond

Rijksinspectie Terminal (RIT)

Afgerond

Doe-coalitie postpakketbezorging

Afgerond

Interactieve regelhulpen EVOA

Afgerond