Waar kan ik als boer, tuinder of visser onnodige regeldruk melden?

Als ondernemer in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of visserij kunt u onnodige regeldruk melden bij het Agroloket. Bijvoorbeeld als u door regels van de overheid onnodig veel extra kosten maakt. U kunt ook wetten en regels melden die innovatie tegenhouden.  

Onnodige regeldruk die u kunt melden

U kunt een melding van onnodige regeldruk doen bij het Agroloket als:

 • u door regels van de overheid onnodig veel extra kosten maakt;
 • u door regels van de overheid niet kunt innoveren;  
 • de regels van de overheid niet aansluiten op uw (optimale) bedrijfsvoering.

Uw melding doorgeven aan het Agroloket

Boeren, vissers en andere agrarische ondernemers kunnen hun ervaringen en suggesties voor verbetering doorgeven via dit formulier:

Indienformulier Agroloket

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om te reageren op uw inzending, uw eventuele vragen te beantwoorden en om in de toekomst contact met u te onderhouden over uw vraag. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Akkoordverklaring(verplicht)

Na uw melding ontvangt u binnen enkele dagen een ontvangstbevestiging. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. En probeert uw vraag binnen 30 dagen te beantwoorden. 

Voorbeelden van wat het Agroloket voor u kan doen:

 • Meedenken over uitzonderingen in de wet
  Oplossing: Het Agroloket wees een schapenhouder op een uitzondering in de wet.

  Knelpunt: Dit gebeurde toen een schapenhouder zijn schapen met een transportmiddel direct naar een wei van een ander bedrijf wilde verplaatsen. In de wet staat dat hij zijn transportmiddel moet wassen nadat hij dieren verplaatst heeft. Hij vroeg zich af of hij dat nog steeds moest doen, ook als hij niet op het erf van het andere bedrijf was geweest.
   
 • Aanpassingen van wetten of regels voorstellen
  Oplossing: Via het Agroloket kon de wettelijk toegestane teeltperiode voor een plantensoort worden verlengd.

  Knelpunt: Deze oplossing heeft het Agroloket voorgesteld na de vraag van een bollenteler. Deze teler gaf aan dat de wettelijk toegestane periode om Tagetes te kweken op zandgrond te kort was. Daardoor kon hij deze plant niet gebruiken als biologisch bestrijdingsmiddel tegen schadelijke aaltjes.
   
 • Andere mogelijkheden voor ondernemers voorstellen
  Oplossing: Het Agroloket dacht mee over andere mogelijkheden voor de verwerking.

  Knelpunt: In veel wetten staat dat groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) restafval is. Daarom mag gft-afval vaak niet meer als grondstof gebruikt worden. Bijvoorbeeld koffieprut uit cafés die gebruikt kan worden om paddenstoelen op te kweken.