Welke Regelhulpen heeft de overheid?

Soms heeft u te maken met ingewikkelde wetten en regels. Regelhulpen helpen deze  ingewikkelde wetten en regels inzichtelijk te maken. Een Regelhulp vertelt u welke regels voor u gelden en wat dit voor u betekent.

Hoe werkt de Regelhulp?

U beantwoordt online een aantal vragen over wetten die gelden voor uw situatie. Op basis van de antwoorden krijgt u steeds gerichtere vragen. Na beantwoording van de vragen krijgt u een overzicht. Hierin staat welke maatregelen, berekeningen of andere uitkomsten voor u gelden.

Verschillende Regelhulpen

Er zijn verschillende Regelhulpen voor verschillende situaties. Hieronder een aantal voorbeelden:

  • Berekening btw over privegebruik auto

Hiermee kunt u berekenen hoeveel btw u moet betalen voor het privégebruik van de auto van de zaak.

  • Kostencalculator bescherming Intellectueel Eigendom

Hiermee berekent u de kosten van een octrooi, merk of model in meerdere landen.

  • Regelhulp WBSO

Hiermee controleert u of u in aanmerking komt voor aftrek volgens de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. U ziet ook hoe groot het financieel voordeel is.

Op de website van digitaleoverheid.nl staan andere voorbeelden van Regelhulpen.

Meer informatie over Regelhulpen

Het Servicecentrum Regelhulpen helpt overheden en uitvoeringsorganisaties wetten en regels inzichtelijk te maken met behulp van een Regelhulp. Overheidsorganisaties kunnen het Servicecentrum Regelhulpen onder andere benaderen voor:

  • advies;
  • ondersteuning in het samenstellen van een projectteam;
  • doorlopen van de stappen om zelf een Regelhulp te ontwikkelen.

Heeft u een vraag over de Regelhulpen of wilt u zelf een Regelhulp ontwikkelen? Neem dan contact op met het Servicecentrum.

Zie ook