De Regio Deals

Om de kracht van de regio te versterken draagt het Rijk in totaal 950 miljoen euro bij in de vorm van de Regio Deals, de regio verdubbelt dat bedrag. Deze investering wordt in sommige regio’s nog aangevuld met bijdragen van onder meer het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Investeringen door Rijk en regio

Met deze bijdrage aan de brede welvaart in de regio wil het Rijk zorgen voor een positieve impact op de samenleving en de inwoners. De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met verschillende opgaven en trekken hierin op met verschillende departementen en partners uit de regio.

In september 2019 is er opnieuw een uitnodiging uitgegaan aan regio’s om met voorstellen voor een Regio Deal te komen. Naar verwachting worden deze Regio Deals begin 2020 bekendgemaakt en vervolgens uitgewerkt.