De Regio Deals

De Rijksoverheid wil de kracht van regio’s in Nederland versterken. Dit kan met onder meer betere scholing, opleiding en meer werk voor de inwoners. Rijk en regio maken over deze plannen afspraken in de Regio Deals.

Maatregelen voor een betere woon- en leefomgeving

In de Regio Deals werken Rijk en regio samen aan een betere woon- en leefomgeving voor bewoners en ondernemers in de regio. Het Rijk investeert in totaal € 950 miljoen voor de maatregelen. De regio’s verdubbelen dat bedrag. In sommige regio’s dragen ook andere partijen bij aan de investeringen. Bijvoorbeeld het bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Rijk en Regio willen met maatregelen uit de Regio Deals bijvoorbeeld zorgen voor:

  • een goed evenwicht tussen landbouw, natuur en leefomgeving in Noord Nederland;
  • minder werkloosheid en betere schoolprestaties in Rotterdam Zuid;
  • meer technisch geschoold personeel in de regio Twente dat kan werken met de nieuwste technologieën, zoals drones.

De komende jaren gaan de regio’s aan de slag met maatregelen uit de Regio Deals. Voorbeelden van projecten waar de Regio Deals geld aan uitgeven, zijn:

  • nieuwe ontwikkelingen voor een goede afwisseling in plant- en diersoorten (biodiversiteit) en het landschap in Noord Nederland;
  • 10 uur extra leertijd voor 7.500 kinderen op de basisschool in Rotterdam Zuid;
  • een scholingscheque (maximaal € 5.000 voor een technische scholing of opleiding in Twente.