Regio Deal Achterhoek

Om de Achterhoek in de toekomst aantrekkelijk te houden voor haar bewoners investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro in de Regio Deal Achterhoek. De Achterhoek kampt met een dalende (beroeps-) bevolking, terwijl het een sterke en innovatieve regio is met veel gespecialiseerde maakbedrijven. De regio werkt samen met bewoners aan het behoud van een gezonde economie, met slimme innovaties in de maakindustrie, en aan het verbeteren van de woon- en leefomgeving.

Aantrekken van arbeidskrachten

De uitdaging in de Achterhoek ligt in het aantrekken van arbeidskrachten van buiten de regio en ervoor te zorgen dat jonge Achterhoekers er willen blijven wonen en werken. Ook wordt gewerkt aan een goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen en kringlooplandbouw. Daarbij investeert de regio  in het woningaanbod en in het buitengebied, bijvoorbeeld door leegstaand agrarisch vastgoed aan te pakken en criminaliteit te bestrijden. Het verbeteren van de leef- en woonomgeving draagt zo bij aan het aantrekkelijk houden van de regio. Op deze manier blijft de regio toekomstbestendig.

De Regio Deal Achterhoek is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 20 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 20 miljoen euro in.