Regio Deal Brainport Eindhoven

Brainport Eindhoven is een regio van nationale betekenis met een bovengemiddelde economische groei. In Brainport worden technologische oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen ontwikkeld, voor nu en in de toekomst. Het vereist inzet van het Rijk om de economische groei te behouden en op lange termijn vast te houden. De Regio Deal investeert daarom in totaal € 370 miljoen in innovaties met maatschappelijke impact, het aantrekken en behouden van voldoende (technisch) talent en in aantrekkelijke voorzieningen in het gebied.

Technologie biedt oplossingen voor de toekomstige opgaven van Nederland. Talent is hiervoor de meest cruciale factor. De Regio Deal investeert daarom in nieuwe technologieën die heel Nederland helpen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Denk daarbij aan fotonica, zorg en mobiliteit. Daarnaast wordt geïnvesteerd in het aantrekken en behouden van talent. Dat vindt bijvoorbeeld plaats door leeromgevingen en bedrijfsleven op elkaar aan te sluiten (hybride leeromgeving) en het opzetten van een ‘living-in’ programma om werkgevers en kenniswerkers te ontzorgen bij het landen in de regio. Tenslotte wordt er geïnvesteerd in het ontwikkelen en realiseren van een (inter)nationaal onderscheidend aanbod van voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, technologie en kennis, waardoor het aantrekkelijk is voor (internationaal) technisch talent om zich te vestigen in Brainport Eindhoven.

De Regio Deal geeft een impuls aan de uitvoering van de Brainport Nationale Actieagenda die is opgesteld onder regie van de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat. Met deze actieagenda slaan Rijk en Brainport Eindhoven de handen ineen om de economische en innovatiekracht van Brainport te behouden en te versterken. 

Samenwerking in Regio Deal

In de Regio Deal Brainport Eindhoven werken samen:

  • Het Rijk (de ministeries van LNV, BZK, EZK, OCW)
  • Provincie Noord-Brabant
  • Stichting Brainport
  • Regiofonds Brainport
  • Gemeente Eindhoven