Regio Deal Den Haag Zuidwest

Om de leefbaarheid in Den Haag Zuidwest te vergroten investeren Rijk en regio gezamenlijk ruim 15 miljoen euro in de Regio Deal Den Haag Zuidwest. De gemeente Den Haag en het Rijk werken samen met bewoners en lokale ondernemers aan het vergroten van de sociale cohesie, werkgelegenheid, veiligheid en de economische positie van de wijken.

Betrokkenheid bij de buurt

Het Rijk en de gemeente Den Haag gaan samenwerken aan een betere leefomgeving in Den Haag Zuidwest en aan verbetering van kansen voor de bewoners op  werk en betrokkenheid bij de buurt. Bijvoorbeeld door het opzetten van meerdere maatschappelijke projecten waardoor bewoners meer gaan meedoen in de samenleving en zich betrokken voelen bij hun portiek, straat en wijk.

Made in Moerwijk

Een voorbeeld van zo’n project is Made in Moerwijk. Bewoners werken hier op creatieve manieren samen aan nieuwe producten met gerecycled materiaal in een professionele werkomgeving. Deelnemers krijgen daarmee de kans om te werken aan hun eigen ontwikkeling en toekomst. De Regio Deal zet ook in op het versterken van lokaal ondernemerschap en de arbeidsmarktkansen van de inwoners uit Den Haag Zuidwest.

De Regio Deal Den Haag Zuid-West is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 7,5 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook minstens 7,5 miljoen euro in.