Regio Deal Midden- en West-Brabant

Met een impuls van 10 miljoen euro sluit het Rijk aan bij de ambitie van de regio Midden- en West- Brabant om het MKB in de regio te versterken. De Regio Deal Midden- en West- Brabant Makes and Moves richt zich op het versterken van het MKB in de maakindustrie, in de onderhouds- en de logistieke sector. Ondernemers, onderwijs en overheid werken samen in de Regio Deal aan 17 innovatieprojecten. De arbeidsmarkt krijgt daarbij bijzondere aandacht.

Versterken van economie in de regio

De regio Midden- en West- Brabant heeft een grote logistieke sector en maakindustrie. De Regio Deal Makes and Moves zet zich in om het economische ecosysteem in de regio te versterken tot een duurzame en toekomstbestendige economie met een centrale rol voor het MKB.

Verbeteren arbeidsmarkt

Verder zet de Deal in op een arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, waaraan zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen door het opleiden en leven lang ontwikkelen van personeel uit alle lagen van de bevolking. Om dit te bereiken richt de regio fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

De Regio Deal Midden- en West-Brabant is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar. De regionale overheden leggen ook 54 miljoen euro in. Dit bedrag wordt aangevuld door andere partijen waaronder het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen uit de regio tot een bedrag van 120 miljoen.