Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw

Rijk en regio werken samen aan een goed evenwicht tussen landbouw, natuur en leefomgeving in Noord Nederland. In 8 gebieden worden nieuwe manieren ontwikkeld voor een duurzame landbouw. Deze aanpak staat in de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

Ontwikkeling in 8 gebieden

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw staan actieplannen voor 8 gebieden. Deze gebieden verschillen van elkaar in bodem, water en grondgebruik. De kennis en ideeën uit de plannen worden gedeeld met alle regio’s. De Regio Deal draagt bij aan een duurzame landbouw in 2030. Ook levert het ideeën voor het nieuwe Europees landbouwbeleid.

Investeringen in landbouw, bodem en natuur

Het kabinet investeert samen met de regio 20 miljoen euro voor nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld voor een goede afwisseling in plant- en diersoorten (biodiversiteit) en het landschap. Of voor de productie van zoveel mogelijk voedsel tegen een zo laag mogelijke belasting van het milieu (kringlooplandbouw). Daarnaast zoekt de Regio Deal naar manieren voor boeren om een financieel duurzaam bestaan op te bouwen.

Samenwerking in Regio Deal

In de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw werken samen:

  • de provincie Friesland;
  • de provincie Groningen;
  • de provincie Drenthe;
  • boeren;
  • bewoners;
  • natuurorganisaties;
  • landschapsorganisaties;
  • kennisinstellingen, in de vorm van stageplekken en onderzoeksprojecten. 

Lees meer over de Regio Deal Natuur en voorbeelden uit de praktijk in de folder Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw van de Provincie Groningen.

Regio Deal in beeld

Minister Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ging op zaterdag 16 maart 2019 op bezoek bij de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw. In het Groningse Niehove sprak zij met melkveehouder Erik van der Velde van de Poppemaheerd. Dit gezinsbedrijf houdt zich bezig met duurzame landbouw, met veel aandacht voor de bodem en biodiversiteit.

Bezoek Minister Schouten aan Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw in Noord-Nederland

Ik denk ook dat er steeds meer van je gevraagd wordt. Maar eerlijk gezegd zijn we er een beetje ingerold.

Als je ermee bezig bent, je ziet dat het overal invloed op heeft en het maakt het boeren gewoon leuker.

We hebben hier een melkveebedrijf met 120 melkkoeien in Niehove.

We hebben een volledig grasbedrijf. We volgen het principe van pure graze. Dus met een voorjaarsafkalvende veestapel.

We doen veel aan biodiversiteit. Kruidenrijk grasland met name.

We proberen in alles wat we doen, onder andere dus het voorjaarsafkalven, dat je met de seizoenen meeboert. Dat maakt het ook een stuk gemakkelijker.

En ook een stukje biodiversiteit, dat zie je ook overal in doorwerken met name ook in weidevogelstand.

Noord-Nederland en de boeren, zij horen bij elkaar, al eeuwenlang wordt hier geboerd.

En de drie noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe hebben de handen in een geslagen.

Om samen met een plan te komen voor de toekomst van hun boeren.

En die toekomst is kringlooplandbouw. Landbouw met respect voor de bodem.

Waarin ook samen met de natuur wordt geproduceerd.

En waar ook een goede boterham wordt verdiend door deze boeren.

En daar werken wij graag aan mee door ook een regiodeal te sluiten, natuurinclusieve landbouw.

Zo zorgen we ervoor dat ook in de toekomst Noord-Nederland en de boeren bij elkaar blijven horen.

Ik vind dat biodiversiteit ook voor in de toekomst een kans is voor de landbouw.

Je bent gewoon veel meer met de natuur bezig.

En ik vind zelf, dat maakt het gewoon leuk.