Regio Deal ZaanIJ

Rijk en regio werken aan meer werk, beter onderwijs en een groene en veilige leefomgeving in de regio ZaanIJ. De aanpak hiervoor staat in de Regio Deal ZaanIJ. Het Rijk en de regio investeren hiervoor samen € 15 miljoen.

Betere scholing, veiligheid, meer werk en een groene leefomgeving

De Regio Deal ZaanIJ richt zich vooral op 4 wijken in Zaanstad en Amsterdam:

 • Zaanstad: Poelenburg en Peldersveld
 • Amsterdam: Tuindorp Oostzaan en Molenwijk

Bewoners van deze wijken hebben vergeleken met het gemiddelde van Amsterdam en Zaanstad meer te maken met:

 • werkloosheid;
 • leerachterstanden;
 • criminaliteit waardoor bewoners zich onveilig voelen in hun wijk;
 • knelpunten in de bereikbaarheid van het gebied, bijvoorbeeld te weinig wegen.

Rijk en regio zetten met de Regio Deal in op het verkleinen van de achterstanden van de 4 wijken op het gebied van:

 • onderwijs;
 • werk;
 • een groene en veilige leefomgeving.

Ook worden de 1e stappen gezet voor betere verbindingen tussen Amsterdam, Zaanstad en het omliggende landelijke gebied. Zoals met natuur, bos en water. 

Projecten Regio Deal

Voorbeelden van projecten waar de samenwerkende partijen in de Regio Deal ZaanIJ aan werken zijn:

 • centrale plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, leren en werken, zoals het Huis voor de Wijk in Poelenburg;
 • per week extra uren leertijd op de basisscholen in de Zaanse wijken. Bijvoorbeeld extra taallessen of extra lessen in technologie;
 • verbetering van de groene voorzieningen in de wijken. Een voorbeeld zijn de ‘Tiny Forests’. Dit zijn kleine bossen waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en waar kinderen over de natuur leren;
 • een banenplan in ZaanIJ waarbij 1000 mensen worden geholpen bij het vinden van een baan;
 • samenwerking tussen Amsterdam en Zaandstad in de strijd tegen ondermijning en criminaliteit. Bijvoorbeeld door meer en betere uitwisseling van informatie en een veiligheidsmanager.

Regio Deal in beeld

Minister Schouten (LNV) bezocht op 14 februari 2019 de Regio Deal ZaanIJ. Ze sprak met directeur Willem-Pieter van Ledden van de basisschool CBS Kleurenpracht over wat de Regio Deal ZaanIJ kan betekenen voor de jeugd en buurtbewoners in Zaandam en Amsterdam-Noord. “Als je startpositie heel anders is, dan heb je een extra zetje nodig”, vertelde de directeur.

Investeringen in onderwijs, ontmoeting en veiligheid

Het Rijk en de regio investeren samen € 15 miljoen in de Regio Deal ZaanIJ.

Investeringen voor Regio Deal ZaanIJ
Gebied binnen Regio Deal Investering in €
Woningen, bereikbaarheid en natuur 6,5 miljoen
Kansen en onderwijs 7,7 miljoen
Veiligheid 0,8 miljoen

Samenwerking in Regio Deal

In de Regio Deal ZaanIJ werken samen:

 • Rijksoverheid (de ministeries van LNV, BZK, OCW en JenV)
 • gemeente Zaanstad,
 • gemeente Amsterdam
 • gemeente Oostzaan;
 • Provincie Noord Holland