Regio Deal Zeeland

Rijk en Regio investeren tussen 2018 en 2022 €70 miljoen voor het behoud van kennis en een betere werkgelegenheid. De regio wil bijvoorbeeld meer technisch personeel opleiden  dat aan de slag kan bij bedrijven in de buurt. Rijk en regio hebben hierover afspraken gemaakt in de Regio Deal Zeeland. 

Meer kennis in de regio Zeeland

Het aantal inwoners in Zeeland daalt en de gemiddelde leeftijd gaat omhoog. Jongeren trekken weg uit de regio. Middelbare scholen op Zeeuws Vlaanderen krijgen bijvoorbeeld steeds minder leerlingen. Bedrijven in Zeeland hebben (technisch geschoold) personeel nodig  om te kunnen blijven bestaan. 

Met het geld van de Regio Deal Zeeland kan University College Roosevelt extra technische opleidingen aanbieden. Bijvoorbeeld op het gebied van water en energie. De studenten met deze kennis kunnen na hun opleiding aan de slag bij bedrijven in Zeeland. Hiermee kunnen vacatures in de regio worden opgevuld.

Projecten voor school, werken, wonen en cultuur

Om de economie in Zeeland te versterken investeerden het Rijk en de regio in 2017 in het programma Zeeland in Stroomversnelling. In 2018 startte het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0. De Regio Deal Zeeland ondersteunt tussen 2018 en 2022 de uitvoering van het Investeringsprogramma Zeeland in Stroomversnelling 2.0 met geld. De Regio Deal en het Investeringsprogramma bestaan uit 13 projecten.

Voorbeelden van projecten waar de Regio Deal Zeeland in investeert, zijn:

 • een opleidingsrichting op de University College Roosevelt in Middelburg gericht op techniek en innovatie, bijvoorbeeld rond water en klimaat;
 • het aanbieden van een training aan Zeeuwen met een afstand tot de arbeidsmarkt, om zo vacatures in bijvoorbeeld de horeca te kunnen invullen; 
 • de bouw van een nieuwe fabriek in Terneuzen om piepschuim uit sloopprojecten te recyclen;
 • de uitbreiding van het Bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp met een nieuw paviljoen en een Vier Vrijheden beleving;
 • subsidie voor huizeneigenaren die hun oude woning willen slopen, 2 kleinere woningen willen samenvoegen of een woning duurzamer willen maken.

Investeringen op 3 thema’s

Het kabinet investeert samen met de regio € 70 miljoen in de Regio Deal Zeeland.

Investeringen voor Regio Deal Zeeland
Thema binnen Regio Deal Zeeland Investering in €
Kennis en innovatie € 21 miljoen
Versterken leefbaarheid € 43,3  miljoen
Voorzieningen voor bedrijven € 12 miljoen

Samenwerking in Regio Deal

In de Regio Deal Zeeland werken samen:

 • Het Rijk (de ministeries LNV, BZK, EZK, OCW, SZW)
 • Provincie Zeeland 
 • Gemeenten
 • Het bedrijfsleven
 • Kennisinstellingen
 • Maatschappelijke organisaties