Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe

De regio Zuid en Oost Drenthe zet de komende jaren in wonen, werken en welzijn. Hiervoor investeren Rijk en regio gezamenlijk 40 miljoen euro. De provincie en zes gemeenten in de omgeving werken samen met onder meer bewoners, onderwijsinstellingen, woningbouwcorporaties en bedrijven aan verschillende projecten die bijdragen aan voldoende en geschikte woningen, perspectief op een baan en passende zorg.

Vergroten leefbaarheid in Zuid en Oost Drenthe

Om de leefbaarheid in Zuid en Oost Drenthe te vergroten en een aantrekkelijker perspectief te bieden aan haar inwoners werken de provincie en verschillende gemeenten met elkaar samen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. In Drenthe is er een toenemende vraag naar zorgvoorzieningen voor ouderen. Door het uitbreiden van het huidige opleidingsaanbod kan voldoende HBO-zorgpersoneel worden opgeleid en aan deze vraag worden voldaan. Jongeren kunnen zich zo dicht bij huis ontwikkelen en hun kans op een baan te vergroten.

Verbeteren woongelegenheid

Ook zet de regio in op het verbeteren van de woongelegenheid. Bijvoorbeeld door het opzetten van een proeftuin in zes gemeenten gericht op het realiseren van duurzame en goedkope koopwoningen. Tot slot wordt voortgebouwd op het werk van de triple-helix organisatie Dutch Tech Zone die sectoren zoals HTSM, Logistiek en Duurzame Energie versterkt, in samenwerking met het onderwijs. Binnen de deal krijgen de sectoren Vrijetijdseconomie en Zorg ook een impuls.

De Regio Deal Zuid Oost Drenthe is een partnerschap tussen Rijk en regio. Voor de totstandkoming van deze Regio Deal stelt het Rijk 10 miljoen euro beschikbaar vanuit de Regio Envelop. De regio legt ook 10 miljoen euro in.