Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Noordelijk Flevoland

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Justitie en Veiligheid, de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, biedt minister Schouten de Regio Deal Noordelijk Flevoland aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio een impuls op het snijvlak van economie, verduurzaming, innovatie, talentontwikkeling en fysieke leefomgeving. Deze integrale aanpak is nodig om Noordelijk Flevoland toekomstbestendig en minder kwetsbaar voor (economische) schommelingen te maken en de brede welvaart voor burgers en bedrijven te stimuleren. Met deze integrale aanpak wordt ook een bijdrage geleverd aan bewustwording en preventie van de risico’s op ondermijning en aan het helpen minimaliseren van de maatschappelijke voedingsbodem hiervoor.

Kamerbrief Aanbieding Regio Deal Noordelijk Flevoland (PDF | 2 pagina's | 71 kB)