Aanbieding Regio Deal ZaanIJ

In navolging op de brief “Selectie Regio Deals” (Kamerstuk 29697, nr. 56) van 16 november 2018 biedt minister Carola Schouten de Tweede Kamer, mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Justitie en Veiligheid en de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de Regio Deal ZaanIJ aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt.

Aanbieding Regio Deal ZaanIJ (PDF | 2 pagina's | 31 kB)