Kamerbrief Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door te investeren in menselijk kapitaal, innovatie en dynamische rivieroevers.

Kamerbrief Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem (PDF | 2 pagina's | 78 kB)