Kamerbrief Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de staatssecretaris van Defensie en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland aan, waarover ikmet de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart in de Kop van Noord-Holland, door een integrale aanpak met betrekking tot de versterking van menselijk kapitaal, het stimuleren van innovatie in de maritieme sector en het benutten van de kansen van de waterstofeconomie.

Kamerbrief Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland (PDF | 2 pagina's | 79 kB)