Kamerbrief Regio Deal Oost-Groningen

Mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatsecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal OostGroningen aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart in een plattelandsregio met grootstedelijke problematiek, door in te zetten op de kracht van de regio en haar inwoners.

Kamerbrief Regio Deal Oost-Groningen (PDF | 2 pagina's | 79 kB)