Kamerbrief Regio Deal Regio Zwolle

Mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Regio Zwolle aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart, door in te zetten op een sociaal sterke, circulaire, innovatieve, klimaatbestendige groeiregio Zwolle.

Kamerbrief Regio Deal Regio Zwolle (PDF | 2 pagina's | 78 kB)