Kamerbrief Regio Deal Veluwe

Mede namens de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en de staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat, biedt minister Schouten van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Regio Deal Veluwe aan, waarover met de regio overeenstemming is bereikt. Met behulp van deze Regio Deal geven Rijk en regio samen een impuls aan de brede welvaart om via een integrale aanpak de economie, de leefomgeving en de natuur op de Veluwe toekomstbestendig en veerkrachtig te maken.

Kamerbrief Regio Deal Veluwe (PDF | 2 pagina's | 79 kB)