Hoe krijg ik gezag als ik niet getrouwd ben of geen geregistreerd partnerschap heb met de moeder?

Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder van een kind? Dan kunt u met de moeder het gezamenlijk gezag aanvragen als u het kind erkend heeft. Vanaf 1 januari 2023 verandert dit.

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 1 januari 2023

Erkent u als ongehuwde of niet-geregistreerde partner een kind? Dan krijgt u automatisch het gezamenlijk gezag met de moeder. Dit geldt vanaf 1 januari 2023. Er zijn uitzonderingen.  

Samenlevingscontract: alleen moeder heeft gezag

Heeft u een samenlevingscontract met de moeder? Dan heeft u niet automatisch het gezag over uw kind.
Vanaf 1 januari 2023 heeft u wel het gezamenlijk gezag met de moeder als u het kind erkent.

Als moeder het gezag niet wil delen

De moeder wil wel dat u het kind erkent, maar niet dat u gezag krijgt? Dan kunt u samen met de moeder bij de erkenning verklaren dat de moeder alleen het gezag heeft.

Als u niet mee wil werken aan een verklaring, dan kan de moeder weigeren dat u het kind erkent. De moeder moet toestemming geven om een kind te erkennen. U kunt de rechter vragen om vervangende toestemming tot erkenning. Dan kunt u wel ouder worden. Maar er ontstaat niet automatisch gezamenlijk gezag.