Moet ik toestemming geven als mijn kind met een andere volwassene op reis gaat?

Is uw kind jonger dan 18 jaar? Dan is toestemming nodig als uw kind met een andere volwassene (niet 1 van de ouders) naar het buitenland reist. Bijvoorbeeld een vakantie met een opa, oma, andere familie of een vriendje.

Wie geeft toestemming

Als uw kind op reis gaat met een andere volwassene dan de ouder, dan is toestemming nodig van:

  • de gezaghebbende ouder bij eenhoofdig gezag of;
  • van beide ouders bij gezamenlijk gezag.

Toestemming door invullen formulier

Gaat uw kind met opa, oma of de ouders van een vriendje naar het buitenland? Bij controle moeten zij dan kunnen aantonen dat de gezaghebbende ouder(s) toestemming hebben gegeven voor de reis. 

Hiervoor vullen de gezaghebbende ouder(s) en de andere volwassene het toestemmingsformulier ’Reizen met een minderjarige naar het buitenland’ in. Deze ondertekent u gezamenlijk. Heeft u meerdere kinderen, dan vult u per kind een toestemmingsformulier in.

Advies op maat

Heeft u vragen over uw situatie of zijn er andere onduidelijkheden? Het Centrum Internationale Kinderontvoering (Centrum IKO) geeft u advies op maat.
Het Centrum IKO is bereikbaar via info@kinderontvoering.org

Controle gezag in het buitenland

Sommige landen hebben aanvullende voorwaarden voor het reizen met een minderjarige. Voor advies neemt u contact op met de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.