Beslisnota CBR kwartaalrapportage examenafname 4e kwartaal 2022 en prestatieladder CBR

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota CBR kwartaalrapportage examenafname 4e kwartaal 2022 en prestatieladder CBR (PDF | 4 pagina's | 108 kB)