Reactie op jaarstukken CBR 2017

Afschrift van de brief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) over de goedkeuring aan het besluit tot vaststelling van de jaarrekening.