Kamerbrief over afhandeling moties wetsvoorstel wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen en inwerkingtreding

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de afhandeling van de moties over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM) 1993. Daarnaast deelt zij mee dat de voorgenomen datum van inwerkingtreding van de wijzigingen van de WRM 1 april 2020 is. Dit geldt ook voor het Besluit rijonderricht motorrijtuigen 2009 en de Regeling rijonderricht motorrijtuigen 2009.