Reactie op aangenomen motie 3 maart 2020 inzake 75-plussers en rijden in het buitenland

Minister Van Nieuwenhuizen Wijbenga geeft een reactie op de aangenomen motie 3 maart 2020 inzake 75-plussers en rijden in het buitenland.