Rijbewijskeuringen van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie

Stichting Epilepsie Instellingen Nederland, Kempenhaeghe (Centrum voor slaapgeneeskunde) en Universiteit Maastricht hebben gezamenlijk in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uitgevoerd naar de testmethode die gebruikt wordt in de rijbewijskeuringen van personen met narcolepsie en idiopathische hypersomnie (slaapstoornissen).

De onderzoekers doen de concrete aanbeveling om de huidige testmethode (MWT) te vervangen door een alternatieve testmethode (SART). De bevindingen zullen worden voorgelegd aan de Gezondheidsraad, waarna zal worden bezien wat dit onderzoek betekent voor de geschiktheidseisen voor rijbewijsbezitters.