Onderzoeksopzet stelselherziening medische rijgeschiktheid

Het rapport bevat de opzet van het onderzoek van het SWOV – Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid naar de beoordeling van de medische rijgeschiktheid voor de looptijd van het rijbewijs.