Emile Roemer adviseert minister over verbetering kwaliteit rijschoolbranche

Op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaat oud-Kamerlid Emile Roemer als onafhankelijk adviseur onderzoeken hoe de kwaliteit van de rijschoolbranche verbeterd kan worden.

De laatste jaren zijn er steeds vaker signalen van misstanden in de rijschoolsector. Het gaat dan onder meer om financieel wanbeleid van rijscholen, fraude door rijscholen bij theorie- en praktijkexamens of onjuiste voorlichting aan consumenten over bijvoorbeeld slagingspercentages of de inhoud van examens en opleiding. Dit soort misstanden duperen niet alleen consumenten, maar kunnen ook negatieve gevolgen hebben voor de verkeersveiligheid. Slecht functionerende rijscholen kunnen ertoe leiden dat leerlingen niet worden opgeleid tot verantwoorde weggebruikers.
 
De komende maanden gaat Roemer aan de slag om inzicht te krijgen in wat nodig is om de kwaliteit van de rijschoolsector te verbeteren. De mogelijkheid van certificering van rijscholen maakt hiervan onderdeel uit. Roemer wordt hierbij bijgestaan door een begeleidingsgroep die is samengesteld uit onder meer vertegenwoordigers van de Alliantie Samen Sterk, een initiatief uit de sector zelf om de kwaliteit te verbeteren. Ook het CBR en het instituut voor certificering en examinering in de mobiliteitsbranche (IBKI) maken onderdeel uit van de begeleidingsgroep. De planning is dat Roemer begin 2021 een advies aan de minister uitbrengt over wat er nodig is om misstanden uit de sector te bannen.
 
Emile Roemer (1962) is momenteel waarnemend burgemeester van Alkmaar. Eerder was hij onder meer fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer en waarnemend burgemeester van Heerlen.