Wat is Brexit?

Brexit is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De naam Brexit komt van de Engelse woorden Great Britain (Groot-Brittannië) en exit (vertrek). 

Read this information in English

Referendum: meerderheid stemmers kiest voor uittreden

Het Britse parlement organiseerde op 23 juni 2016 een referendum over het EU-lidmaatschap van het Verenigd Koninkrijk. De inwoners van het VK (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) stemden die dag op de vraag: moet het VK lid blijven van de EU of moet het VK de EU verlaten? Een meerderheid van de stemmers (51,89%) koos voor uittreden.

VK verlaat EU

Het VK liet op 29 maart 2017 officieel weten de Europese Unie te gaan verlaten volgens de Artikel 50-procedure, die twee jaar in beslag neemt maar ook verlengd kan worden. Tijdens deze periode maken het VK en de EU afspraken over de voorwaarden voor de terugtrekking van het VK uit de EU. En over de vorm van hun toekomstige relatie. Na de Brexit gaan het VK en de EU onderhandelen over de details van hun nieuwe relatie.