Overzicht agentschappen Rijksoverheid

Er zijn 30 agentschappen die het beleid van de Rijksoverheid uitvoeren.

De agentschappen staan in onderstaand overzicht, ingedeeld naar ministerie.

Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Defensie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Ministerie van Financiën

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Justitie en Veiligheid

  •     Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)
  •     Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)
  •     Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
  •     Justis
  •     Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport