Auditdienst

De Auditdienst Rijk (ADR) is de interne auditdienst van de Rijksoverheid. De ADR maakt onderdeel uit van het ministerie van Financiën en valt direct onder de secretaris-generaal. De ADR werkt in opdracht van de ministeries.

Dienstverlening Auditdienst Rijk

De dienstverlening van de ADR bestaat uit:

 • Accountantscontrole van de jaarverslagen (wettelijke taak)

  De accountantscontrole is de wettelijke taak van de ADR. Deze taak staat in artikel 66 van de Comptabiliteitswet 2001. De Comptabiliteitswet 2001 bevat voorschriften voor de Rijksbegroting, het Financieel Jaarverslag Rijk en het financieel beheer van de Rijksoverheid. De accountantscontrole geeft antwoord op de vraag of het belastinggeld gaat naar de afgesproken doelen. En of dit goed wordt verantwoord in de jaarrekening. De accountant geeft zijn oordeel weer in een controleverklaring.
   
 • Onderzoek op verzoek van ministeries

  De ADR kan ook op verzoek van een ministerie audits uitvoeren. Zoals risicosignalerende audits. Of audits naar de vorming en uitvoering van beleid, beheer- of bedrijfsvoering. En audits naar (grote) projecten. Anders dan bij financiële informatie richten deze audits zich meer op betrouwbaarheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van processen. En van technische infrastructuren van ministeries.
   
 • Rapporten van de ADR

  Op 1 juli 2016 is de rijksbrede beleidslijn voor openbaarmaking van rapporten van de Auditdienst Rijk (ADR) ingegaan. Deze rapporten vindt u op de pagina Rapporten Auditdienst Rijk (ADR).