Eerdere beslisnota's over Rijksbreed cloudbeleid 2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Eerdere beslisnota's over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (PDF | 5 pagina's | 144 kB)