Beslisnota bij Kamerbrief over Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Reviews Auditdienst Rijk bij de accountants van politieke partijen over 2019 en 2020 (PDF | 3 pagina's | 111 kB)