Beslisnota bij Kamerbrief over Oktoberbrief Gemeentefonds over aanvullende maatregelen in verband met gestegen energieprijzen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Oktoberbrief Gemeentefonds over aanvullende maatregelen in verband met gestegen energieprijzen (PDF | 2 pagina's | 90 kB)