Beslisnota's bij Kamerbrief over evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en uitvoering en dienstverlening Toeslagen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over evaluatie Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (Awir) en uitvoering en dienstverlening Toeslagen (PDF | 6 pagina's | 2,5 MB)