Sollicitatieplicht en outplacement voor politieke ambtsdragers (2e, gewijzigde druk)

Deze brochure geeft inzicht in de regels voor de sollicitatieplicht voor afgetreden politieke ambtsdragers die een uitkering krijgen op grond van de Alge­mene pensioenwet politieke ambts­dragers (Appa).