Circulaire Wijzigingen in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)

Deze circulaire geeft aan welke wijzigingen er zijn in de Appa, zoals de verplichte aansluiting bij het Pensioenregister.