Circulaire Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa

Circulaire over de Wet aanpassing pensioenleeftijd Appa. Aan de commissarissen van de Koning, gedeputeerde staten en de provinciesecretarissen, de burgemeesters, de colleges van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretarissen, de voorzitters, de leden van het dagelijks bestuur en de secretarissen-directeur van de waterschappen.