Overige circulaires Appa

Hieronder treft u jaarlijkse en tussentijdse circulaires aan met informatie over onder meer:

  • de inkomensafhankelijke ZVW;
  • aanpassing van ingegane pensioenen;
  • franchise en inhoudingen.

Burgemeesters, commissarissen van de Koning en voorzitters van waterschappen vallen niet onder de pensioenrechten van de Appa. Zij vallen wel onder het uitkeringsregime van de Appa.