Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023

In de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk staat hoe het Rijk heeft gewerkt aan de beleidsmatige ambities en de realisatie daarvan binnen de rijksbrede bedrijfsvoering.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2023