Overzicht ADR-rapporten 1e halfjaar 2016 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overzicht met titels van rapporten die door de Auditdienst Rijk (ADR) zijn uitgebracht in het 1e halfjaar van 2016 en betrekking hebben op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Overzicht ADR-rapporten 1e halfjaar 2016 ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (PDF | 2 pagina's | 73 kB)